Ecologisch advies: belangrijk en slim

Natuur is altijd in ontwikkeling. Wanneer je wilt bouwen aan natuur is de juiste kennis nodig. BTL werkt met een aantal gespecialiseerde ecologen die dagelijks bezig zijn met de natuurontwikkeling. Voor ecologisch advies kun je dan ook zeker bij BTL terecht. Waarvoor kun je onder andere de hulp inschakelen van BTL? In de eerste plaats speelt het behouden en vergroten van de biodiversiteit een grote rol. Wereldwijd neemt de biodiversiteit af en het is belangrijk om dit in stand te houden. Met ecologisch advies krijg je oplossingen op maat om de diversiteit van diersoorten in de omgeving te vergroten of in stand te houden.

Het ecologisch advies van BTL

Een andere belangrijke ontwikkeling is de Wet Natuurbescherming. Deze nieuwe wet verandert de zaken rondom beschermingsstatus van diersoorten en natuurgebieden. Dit zorgt ervoor dat plannen herzien of veranderd moeten worden. Met het deskundig advies van adviseurs wordt een praktische ondersteuning geboden. Zo ontstaat er een effectieve aanpak. Duidelijk informatie over beschermde dier- en plantensoorten in de omgeving is ook altijd gewenst. Dankzij de interactieve GIS-kaarten van BTL krijg je de nodige informatie over beschermde flora- en fauna in de omgeving.

Wens je ecologisch advies en goede begeleiding tijdens de uitvoering van werkzaamheden? Bij BTL vind je de specialisten die praktische begeleiding bieden bij een project. Er wordt gedacht in oplossingen, zodat de werkzaamheden niet verhinderd worden. Er wordt zo gewerkt dat het leefgebied van beschermde dieren of planten niet wordt verstoord. Voor ecologisch advies en begeleiding bij natuurontwikkeling, biodiversiteit en uitvoering van werkzaamheden kun je bij BTL terecht.